Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Kategoria: Ad vocem


Klasyfikacja gazów palnych

Piotr Madej

Strona: 87
Dział: Ad vocem

Słowa kluczowe: gazy

Klasyfikowanie stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej

Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński

Strona: 91
Dział: Ad vocem

Po opublikowaniu artykułu dr. inż. Andrzeja Barczyńskiego „Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej” w „Magazynie Ex” nr 4/2011 nadszedł do Redakcji list od Czytelnika, który zamieszczamy wraz z odpowiedzią Autora.

Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce

List od Czytelnika
Strona: 87
Dział: Ad vocem

Na wstępie chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie w redakcję pisma technicznego, na którego łamach poruszane są sprawy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym temacie, jakim jest bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie artykuły zamieszczane w piśmie zawsze są przygotowane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, dlatego też chciałbym wyjaśnić dwie kwestie, które zostały poruszone w artykule Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce zamieszczonym w nr. 2/2013 roku, a mianowicie: odpowiedzialności za wprowadzenie instrukcji oraz upoważnień i uprawnień osób wykonujących prace eksploatacyjne.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex