Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Jacek Czech


Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce – wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

Jacek Czech

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

W dniu 24 stycznia 2010 roku miała miejsce tragiczna w skutkach katastrofa w Elektrowni Dolna Odra SA, w wyniku której śmierć poniosła jedna osoba. Katastrofa ta była spowodowana wybuchem pyłu zawierającego mieszaninę biomasy i węgla.

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce

Jacek Czech

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Biomasa w energetyce zawodowej stanowi od 2005 roku dodatek do strumienia paliwa podawanego do komór spalania kotłów energetycznych, w których jest wytwarzana energia elektryczna i cieplna. Biomasa wraz z węglem kamiennym lub z węglem brunatnym jest podawana ciągami nawęglania z placów składowych paliwa do zespołów młynowych, w których następuje przygotowanie mieszanki pyłowo-powietrznej – następnie podawanej bezpośrednio do komór spalania kotłów energetycznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – zmiany w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń energetycznych. Wątpliwości interpretacyjne.

Jacek Czech

Strona: 78
Dział: Nie tylko Ex

Obowiązujące od 24 października 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492) wprowadza nowe definicje oraz regulacje prawne, których stosowanie w praktyce może powodować problemy interpretacyjne zarówno dla wytwórców, jak i użytkowników energii.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex