Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Tomasz Barnert


Bezpieczeństwo funkcjonalne: określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL

Cz. 1

Tomasz Barnert

Strona: 61

Bezpieczeństwo funkcjonalne pełni jedną z kluczowych ról w procesie zarządzania bezpieczeństwem w cyklu życia systemu technicznego i dotyczy właściwego projektowania oraz późniejszego utrzymywania systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem, wykonanych w technologii E/E/PE (elementy elektryczne/elektroniczne/elektroniczne programowalne) realizujących tzw. funkcje bezpieczeństwa SRF (ang. safety related function). W przemyśle procesowym funkcje te nazywa się SIF (ang. safety instrumented functions), a systemy te określa się mianem SIS (ang. safety instrumented system).

Bezpieczeństwo funkcjonalne: określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL

Cz. 2

Tomasz Barnert

Strona: 51

Bezpieczeństwo funkcjonalne pełni jedną z kluczowych ról w procesie zarządzania bezpieczeństwem w cyklu życia systemu technicznego i dotyczy właściwego projektowania oraz późniejszego utrzymywania systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem, wykonanych w technologii E/E/PE (elementy elektryczne/elektroniczne/elektroniczne programowalne) realizujących tzw. funkcje bezpieczeństwa SRF (ang. safety related function). W przemyśle procesowym funkcje te nazywa się SIF (ang. safety instrumented functions), a systemy te określa się mianem SIS (ang. safety instrumented system).

Weryfikacja SIL systemu detekcji gazu CO2 w browarze

Tomasz Barnert

Strona: 36

Dwutlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, cięższym od powietrza i do tego bardzo niebezpiecznym dla ludzi. Po przekroczeniu odpowiednich progów stężenia w powietrzu prowadzi do gwałtownego niedotlenienia, a niejednokrotnie także do szybkiej śmierci. Co roku w przemyśle browarniczym w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla umiera kilka osób. Tragedii tych można by uniknąć stosując niezawodne systemy detekcji gazu CO2.

Analiza ryzyka scenariuszy awaryjnych w świetle wymagań dyrektywy SEVESO III i wynikające z niej rekomendacje związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Tomasz Barnert

Strona: 67

Każda awaria przemysłowa niesie ze sobą możliwość wystąpienia poważnych konsekwencji z punktu widzenia strat ludzkich, środowiskowych czy też finansowych. Historia wielkich katastrof przemysłowych uczy pokory i jednocześnie wskazuje na konieczność prowadzenia ciągłego procesu doskonalenia rozwiązań i praktyk stosowania różnego rodzaju środków redukcji ryzyka. W ten trend dość dobrze wpisują się dyrektywy SEVESO, wprowadzane w życie przez Parlament Europejski już od 1982 roku. W bieżącym 2015 roku czeka nas wejście w życie dyrektywy 2012/18/UE (SEVESO III), która kontynuuje ścieżkę zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Jest to próba odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania, które związane są z utrzymującą się w czasie na stałym poziomie liczbą poważnych awarii przemysłowych na terenie Unii Europejskiej. W Preambule do tego dokumentu wyczytać można bardzo ważne stwierdzenie dotyczące konieczności podwyższenia poziomu ochrony zakładów przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie poważnym awariom z wykorzystaniem najlepszych dostępnych praktyk.

EHAZOP – metoda identyfikacji zagrożeń związanych z awarią zasilania energią elektryczną

Tomasz Barnert

Strona: 44

Słowa kluczowe:
W odpowiedzi na potrzeby klientów Dział Analiz ASE opracował zmodyfikowaną metodę o nazwie EHAZOP (ang. Electrical HAZOP) dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z awarią zasilania energią elektryczną zakładu produkcyjnego.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex