Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: detektor gazu


Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Metan

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy metan

Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Siarkowodór

Paweł Wąsowicz

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Detekcja gazów w zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce

Konrad Ciebień

Strona: 61

Podstawowym zadaniem systemu detekcji jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Ważny w aspekcie ekonomicznym jest fakt umożliwienia lepszej kontroli jakości i wydajności procesu technologicznego. Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami powinna być zastosowana wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane substancje niebezpieczne, jak i w miejscach ich składowania.

System zarządzania flotą detektorów przenośnych w przedsiębiorstwach (kopalniach)

Konrad Ciebień

Strona: 54

Z doświadczeń najbardziej zaawansowanych technologicznie firm światowych wynika, że użytkownikom detektorów pracujących w strefach zagrożonych należy dostarczyć wiedzy, technologii oraz wszelkich środków umożliwiających kontrolę nad każdym ryzykiem w ich działalności. Potrzebne są narzędzia, które umożliwiają przewidywanie pewnych zdarzeń i podejmowanie działań wyprzedzających. Daje to możliwość dokonywania potrzebnych zmian, niezbędnej poprawy sytuacji i docelowo ratowania życia.

Audyt detekcji gazów wybuchowych i toksycznych

Rafał Frączek

Strona: 44

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy
Zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz redukcja ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie dzięki prawidłowo zaprojektowanemu, wykonanemu i eksploatowanemu systemowi. W celu weryfikacji tych czynników możliwe jest dokonanie audytu systemu detekcji gazów.

Systemy bezpieczeństwa w zakładzie produkującym LNG z metanu wydzielanego w trakcie eksploatacji górniczej kopalni KWK Krupiński w Suszcu

Marek Zwolański, Grzegorz Kulczykowski

Strona: 50
Dział: Strefy Ex

Spółka LNG-Silesia w 2012 roku uruchomiła – w oparciu o nowatorską technologię opracowaną w USA – instalację produkcji skroplonego gazu (LNG) z metanu ujmowanego z odmetanowania kopalń. Ten jedyny na świecie działający w skali przemysłowej zakład oczyszczania i skraplania gazu znajduje się w Suszcu bezpośrednio przy kopalni KWK Krupiński należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która to kopalnia jest dostawcą surowca (fot.1). Biuro projektowe BIPRORAF wchodzące obecnie w skład Grupy Technologicznej ASE wykonało wielobranżowe projekty wykonawcze.

Weryfikacja SIL systemu detekcji gazu CO2 w browarze

Tomasz Barnert

Strona: 36

Dwutlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, cięższym od powietrza i do tego bardzo niebezpiecznym dla ludzi. Po przekroczeniu odpowiednich progów stężenia w powietrzu prowadzi do gwałtownego niedotlenienia, a niejednokrotnie także do szybkiej śmierci. Co roku w przemyśle browarniczym w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla umiera kilka osób. Tragedii tych można by uniknąć stosując niezawodne systemy detekcji gazu CO2.

Praktyczne zastosowanie systemu zarządzania flotą detektorów przenośnych iNet

Sławomir Bizewski

Strona: 60

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu iNet
Usługa iNet upraszcza użytkowanie detektorów przenośnych, ich serwis, kalibrację oraz administrację i kontrolę nad wydatkami. Użytkownik końcowy iNet korzysta z detektorów oraz stacji dokujących, które samodzielnie kalibrują, testują i ładują leasingowane urządzenia przenośne, a także zbierają dane zachowane w ich pamięci. Konfiguracja i zarządzanie flotą detektorów odbywa się za pomocą aplikacji internetowej iNet Control, dostępnej z poziomu każdego komputera PC. Dzięki temu użytkownik otrzymuje szybki i łatwy wgląd w status urządzeń, w którym sprawdzi między innymi stan i zużycie celek pomiarowych, informacje o alarmach i przekroczeniach dopuszczalnych stężeń oraz wykona aktualizację oprogramowania.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex