Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przemysł spożywczy


Wybuch pyłów ciał stałych w przemyśle

Tomasz Sawicki, Tomasz Wiśniewski

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Statystycznie każdego dnia na świecie dochodzi do różnych wybuchów w przemyśle, które nierzadko powodują poważne straty materialne, a także ofiary wśród ludzi. Wśród tych wybuchów dość często dochodzi do wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych. Eksperci szacują, że w przemyśle zdarza się co najmniej dziesięć razy więcej wybuchów pyłów niż gazów

Bateria centralna zasilania awaryjnego w fabryce biodiesla w Malborku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 56
Dział: Strefy Ex

Problem zasilania awaryjnego oświetlenia w strefach zagrożonych wybuchem rozwiązuje się zwykle poprzez stosowanie opraw z zasilaniem indywidualnym, a więc z baterią NiCd dołączoną do każdego z punktów oświetleniowych. Tymczasem w Zakładach Produkcji Biopaliw firmy Biopaliwa S.A. w Malborku wybrano ciekawe rozwiązanie: zastosowano baterię centralną. Ze względu na dużą ilość opraw wymaganych w strefie 1 oraz na zewnątrz budynku, w strefie 2, zdecydowano się na rozwiązanie wygodniejsze i w perspektywie znacznie tańsze, poprzez zastosowanie do zasilania awaryjnego baterii centralnej. Oprawy oświetleniowe oraz baterię centralną zapewniła firma ASE, korzystając z oferty R.STAHL.

Weryfikacja SIL systemu detekcji gazu CO2 w browarze

Tomasz Barnert

Strona: 36

Dwutlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, cięższym od powietrza i do tego bardzo niebezpiecznym dla ludzi. Po przekroczeniu odpowiednich progów stężenia w powietrzu prowadzi do gwałtownego niedotlenienia, a niejednokrotnie także do szybkiej śmierci. Co roku w przemyśle browarniczym w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla umiera kilka osób. Tragedii tych można by uniknąć stosując niezawodne systemy detekcji gazu CO2.

Wybuchy pyłów w przemyśle i specyfika przemysłu spożywczego

Ireneusz Rogala

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Wybuchy pyłów w przemyśle w istotnej mierze wiążą się z branżą spożywczą. Pierwsze wybuchy zdarzały się właśnie u producentów żywności: w obiektach młynowych, w magazynach sypkich surowców, a nawet w piekarni. Rozpatrywanie problematyki wybuchów pyłowych, mechanizmów ich powstawania i skutków oraz prób przeciwdziałania lub choćby niwelowania tychże skutków, przysparza wielu trudności. Wiedza w tej dziedzinie często jest domeną wybitnie ekspercką. Na ten temat powstało wiele opracowań i artykułów szczegółowych, również „Magazyn Ex” podejmował te zagadnienia. Szczególnie cennym i fundamentalnym opracowaniem jest angielskojęzyczne Dust Explosions In the Process Industries Rolfa Eckhoffa.

Panele HMI z ekranem dotykowym w wykonaniu przeciwwybuchowym dla szkockiej destylarni whisky

przedruk z Ex Magazine

Strona: 24
Dział: Strefy Ex

Szkocka destylarnia Ardmore, zlokalizowana w pobliżu Aberdeen, około trzy lata temu zmodernizowała swoje urządzenia do obsługi i monitorowania produkcji, wprowadzając systemy oparte na panelach HMI z ekranem dotykowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, z zainstalowanym systemem Windows.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex