Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: elektryczność statyczna


Stan normalizacji ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem.

Jan Maria Kowalski

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Wykładziny, okładziny, powłoki w systemie ochrony antyelektrostatycznej

Jan Maria Kowalski

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna a zabezpieczanie zbiorników przed wyciekiem

Jacek Bordziłowski

Strona: 56

Stosowanie tworzyw sztucznych o zbyt niskiej oporności elektrycznej wewnątrz zbiorników paliwowych o pojemności powyżej 2,5 m3 może stanowić poważne zagrożenie pożarowe i wybuchowe i z tego względu, zgodnie z Wymaganiami UDT z listopada 2009 r., musi być kontrolowane przed odbiorem zbiornika.

Elektryczność statyczna w procesach technologicznych

Wyładowanie elektrostatyczne jako potencjalne źródło zapłonu w świetle Dyrektyw Unii Europejskiej „ATEX”

Jan Maria Kowalski

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: elektryczność statyczna
W niniejszej publikacji omówiono podstawy formalnoprawne i praktyczne możliwości realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w oparciu o wytyczne zawarte w Dyrektywach Unii Europejskiej – „ATEX” oraz wymagania odpowiednich krajowych dokumentów normatywnych.

Ochrona przed elektrycznością statyczną w obecności atmosfer wybuchowych. Aktualny stan normalizacji

Jan Maria Kowalski

Strona: 13
Dział: Strefy Ex

Wśród norm przyjętych dotychczas w Unii Europejskiej szczególnie przydatne dla realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach Ex są następujące dokumenty.

Środki ochrony indywidualnej pracowników a ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem

Cz. 1. Niektóre aspekty kontroli funkcji ochronnych antyelektrostatycznych wyrobów odzieżowych

Jan Maria Kowalski, Małgorzata Wróblewska, Anna Mazik

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Elektryzacja środków ochrony osobistej pracowników, w tym odzieży ochronnej, może wywołać stan zagrożenia wybuchem w strefie Ex. Istnieje potrzeba kontrolowania antyelektrostatycznych właściwości odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania w środowisku pracy, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa. Obowiązek stosowania ochrony antyelektrostatycznej w strefach Ex wynika z implementacji dyrektyw UE ATEX. Wytyczne do przeprowadzenia badań klasyfikacyjno-kwalifikacyjnych wyrobów odzieżowych, w postaci opisów odpowiednich procedur i kryteriów oceny wyników, zawierają przedmiotowe Polskie Normy.

Podstawowe zasady ochrony przed elektrycznością statyczną w procesach i operacjach technologicznych z udziałem cieczy palnych

Jan Maria Kowalski

Strona: 11
Dział: Strefy Ex

Konsekwencją występowania zjawiska elektryczności statycznej w różnych dziedzinach gospodarki narodowej są znaczne straty materialne oraz niewymierne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Zagrożenie to wynika przede wszystkim z powstawania wysokoenergetycznych wyładowań, zwłaszcza iskrowych, w obecności mediów łatwo zapalnych lub wybuchowych, oraz z destrukcyjnych oddziaływań sił pola elektrostatycznego, zakłócających przebieg wielu procesów i operacji technologicznych.

Instrukcja ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem jako środek organizacyjny zwiększający bezpieczeństwo pracowników elektrowni

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 21
Dział: Strefy Ex

Pracodawca musi zapobiegać zapłonowi atmosfer niebezpiecznych również wskutek możliwych wyładowań elektrostatycznych. Ochrona przeciwwybuchowa dotyczy także miejsc pracy, w których osoby wykonują pracę krótkotrwale lub wykonują czynności inspekcyjne. Takie sytuacje zachodzą właśnie na obiektach ciągu technologicznego podawania paliwa do kotła w opisywanej elektrowni.

Elektryczność statyczna w przemysłowych filtrach powietrza jako czynnik ryzyka wybuchu w instalacji odpylającej

Kazimierz Lebecki, Przemysław Kędzierski, Janina Szanecka

Strona: 10
Dział: Strefy Ex

Wyładowania elektryczności statycznej są zidentyfikowane jako jedne z możliwych źródeł zapłonu potencjalnych różnych mieszanin pyłu z powietrzem. W pracy zbadano właściwości elektrostatyczne jednego z kluczowych elementów instalacji odpylania – filtrów powietrza w odpylaczach przemysłowych. Czy samo występowanie ładunków może spowodować wyładowanie iskrowe, a w konsekwencji niebezpieczny wybuch? Odpowiedź zawiera ten artykuł.

Kiedy iskra nagle przeskoczy

Wypadek w zakładzie syntezy – wyładowanie elektrostatyczne jako powód zapłonu
Strona: 53
Dział: Strefy Ex

To był zwyczajny dzień pracy dla drugiej zmiany w zakładzie syntezy. Od kilku dni tworzono i przetwarzano aktywne składniki pestycydów. Godzinę przed zakończeniem zmiany doszło do zapłonu mieszanki toluenu z powietrzem. Na szczęście wybuch nie nastąpił, powstał jednak pożar, w którym jeden z pracowników ucierpiał z powodu oparzeń. W konsekwencji zakład syntezy został zamknięty na kilka tygodni. Co się wydarzyło?

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex