Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: normy techniczne


Wymagania w ochronie odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305

Andrzej Sowa

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Nieelektryczne urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Opracowanie zbiorowe

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Zgodnie z normą urządzenia nieelektryczne oznaczają głównie urządzenia mechaniczne. Zakres środków zapobiegających wybuchowi i zabezpieczających przed wybuchem stosowanych w odniesieniu do urządzeń mechanicznych różni się od zakresu środków stosowanych w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

Adaptacja norm europejskich w Polsce. Normy zharmonizowane z dyrektywą 9/94/WE (ATEX)

Wojciech Kwiatkowski

Strona: 31
Dział: Strefy Ex

Dyrektywa 9/94/WE (ATEX) jest dyrektywą „nowego podejścia”, zatem towarzyszą jej normy zharmonizowane. Natomiast dyrektywie (ATEX „USER”), jako tzw. dyrektywie BHP, nie towarzyszą normy zharmonizowane. W praktyce wprowadzania norm EN do systemu norm krajowych (PN) pierwszeństwo opracowania polskiej wersji językowej mają normy zharmonizowane.

Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych - normy, teoria i praktyka

Estellito Rangel Jr

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Klasyfikacja obszaru to badanie służące analizie i klasyfikacji przestrzeni, w której mogą występować atmosfery wybuchowe. Normy międzynarodowe, według których dokonuje się klasyfikacji stref, to: IEC 60079-10-1 dla atmosfer składających się z palnych gazów i par oraz IEC 60079-10-2 dla atmosfer zawierających pył palny. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie trudności, jakie należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania takiej klasyfikacji z wykorzystaniem normy IEC 60079-10-1.

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów – rozwiązania normalizacyjne

Łukasz Surowy

Strona: 46
Dział: Strefy Ex

Szybki rozwój technologiczny urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powoduje konieczność powstawania nowych, „bardziej dopasowanych” do rodzajów zagrożeń, zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Efektem procesu dostosowywania jest szybki rozwój normalizacji i wyodrębnienie wymagań dotyczących urządzeń elektrycznych do stosowania w obecności pyłu palnego, co zrealizowano poprzez serię norm EN 61241. Skutkiem takiego zabiegu jest wprowadzenie nowych rodzajów zabezpieczeń, jak np. ochrona przez obudowę „tD”, wykonanie iskrobezpieczne „iD” czy ochrona za pomocą obudowy hermetyzowanej „mD”. Mimo że wymagania obowiązują już kilka lat, nadal istnieje wiele niedomówień dotyczących zasady działania zabezpieczenia Ex tD czy też różnic pomiędzy iskrobezpieczeństwem Ex i a Ex iD.

Prace normalizacyjne w komitetach technicznych IEC

Thorsten Arnhold

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

W pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Ex, podobnie jak w roku ubiegłym, zamieszczamy informację o pracach w komitetach technicznych zajmujących się przygotowaniem norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. O zmianach w normach mówi się, że przypominają rwącą rzekę. Poniższe podsumowania potwierdzają, że takie porównanie jest wciąż aktualne. Aby wśród licznych zawirowań tej rzeki nie tracili Państwo orientacji, informujemy o tym, jakie nowości zostały niedawno wprowadzone do norm i jakich zmian należy się wkrótce spodziewać.

Ochrona przed elektrycznością statyczną w obecności atmosfer wybuchowych. Aktualny stan normalizacji

Jan Maria Kowalski

Strona: 13
Dział: Strefy Ex

Wśród norm przyjętych dotychczas w Unii Europejskiej szczególnie przydatne dla realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach Ex są następujące dokumenty.

Uzupełniające zalecenia dotyczące ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem

Andrzej Sowa

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowanie piorunowe jest zupełnie nowym wymaganiem stawianym przed projektantami urządzeń piorunochronnych oraz systemów ograniczających narażenia piorunowe instalacji elektrycznej i obwodów sygnałowych. Szczegółowy opis zasad postępowania przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 zarówno z roku 2008, jak i 2012.

Wiadomości Ex

Informacje na temat ochrony przed wybuchem

Thorsten Arnhold

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Informacje o pracach komitetów normalizacyjnych w roku 2008

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex