Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przemysł farmaceutyczny


Suszarka doświadczalna i laboratoryjna do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dietmar Segmehl

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Suszarki stożkowe to próżniowe suszarki kontaktowe, które dzięki zamkniętej budowie i grzaniu pośredniemu mogą przetwarzać niebezpieczne lub toksyczne proszki z rozpuszczalnikami lub wodą. W tych suszarkach łatwo osiągnąć można poziomy wilgotności w wysokości kilku ppm (części na milion). Powszechnie wykorzystywane są tzw. urządzenia doświadczalne, opracowane w ciągu wieloletniej współpracy z firmami farmaceutycznymi oraz chemicznymi. Urządzenia takie muszą być wciąż udoskonalane, aby spełniały coraz większe wymagania. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę przystosowywania tych urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów (1 i 2) oraz pyłów (21 i 22).

Rozproszone systemy wejść/wyjść w aplikacjach chemicznych

Łukasz Żyliński

Strona: 45
Dział: Strefy Ex

Niniejszy artykuł opisuje trzy aplikacje rozproszonych systemów wejść/wyjść automatyki przyjętych w różnych zastosowaniach w przemyśle chemicznym. Pierwsze dwie opisane aplikacje zrealizowane zostały przez firmę Automatic Systems Engineering z Gdańska.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji filtrocyklonów w zakładach farmaceutycznych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 18

Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych, w których istnieje ryzyko wybuchu, jest ograniczenie efektu wybuchu wraz z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wybuchu. Firma ASE , jako generalny wykonawca, opracowała koncepcję, wykonała projekt i zrealizowała zadanie polegające na zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem wybuchu dla instalacji systemu odpylania i odkurzania w zakładzie farmaceutycznym.

Mobilne urządzenie do nanofiltracji organofilowej

Marcel Franowski i Wolfgang Moeller

Strona: 18
Dział: Strefy Ex

Aby zapewnić ochronę przeciwwybuchową zastosowano różne rodzaje ochrony przed zapłonem. Ponieważ urządzenie miało być używane na obszarach niebezpiecznych, a elementy sterujące miały odpowiadać elementom sterującym na obszarze bezpiecznym, na typ ochrony szafki rozdzielczej wybrano osłonę gazową z nadciśnieniem – Ex p. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z wyboru tego typu ochrony dla tego zastosowania jest mniejsza waga urządzenia oraz możliwość dodatkowego odprowadzenia ciepła odpadowego z użyciem wirowych elementów chłodzących.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex