Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: EPL


Pomiary temperatury i przykłady znakowania urządzeń pomiarowych do przestrzeni zagrożonej wybuchem

Gerard Kałuża

Strona: 14
Dział: Strefy Ex

Pomiar temperatury jest jednym z najszerzej stosowanych pomiarów prowadzonych zarówno w trakcie realizacji procesów technologicznych, jak i w celu kontroli poprawności działania urządzeń i systemów. Realizowany jest wieloma metodami, z wykorzystaniem szerokiej gamy wskaźników i przyrządów. Tak powszechne stosowanie skutkuje również koniecznością prowadzenia pomiarów w miejscach, w których występuje (może wystąpić) mieszanina wybuchowa. W takim przypadku o możliwości wykorzystania danego rozwiązania technicznego decydują nie tylko parametry metrologiczne, ale również specjalne wykonanie przeciwwybuchowe. W poniższym artykule omówiono podstawowe zasady instalowania elektronicznych systemów pomiaru temperatury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych - normy, teoria i praktyka

Estellito Rangel Jr

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Klasyfikacja obszaru to badanie służące analizie i klasyfikacji przestrzeni, w której mogą występować atmosfery wybuchowe. Normy międzynarodowe, według których dokonuje się klasyfikacji stref, to: IEC 60079-10-1 dla atmosfer składających się z palnych gazów i par oraz IEC 60079-10-2 dla atmosfer zawierających pył palny. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie trudności, jakie należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania takiej klasyfikacji z wykorzystaniem normy IEC 60079-10-1.

Prace normalizacyjne w komitetach technicznych IEC

Thorsten Arnhold

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

W pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Ex, podobnie jak w roku ubiegłym, zamieszczamy informację o pracach w komitetach technicznych zajmujących się przygotowaniem norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. O zmianach w normach mówi się, że przypominają rwącą rzekę. Poniższe podsumowania potwierdzają, że takie porównanie jest wciąż aktualne. Aby wśród licznych zawirowań tej rzeki nie tracili Państwo orientacji, informujemy o tym, jakie nowości zostały niedawno wprowadzone do norm i jakich zmian należy się wkrótce spodziewać.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex