Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: znakowanie urządzeń Ex


Nieelektryczne urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Opracowanie zbiorowe

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Zgodnie z normą urządzenia nieelektryczne oznaczają głównie urządzenia mechaniczne. Zakres środków zapobiegających wybuchowi i zabezpieczających przed wybuchem stosowanych w odniesieniu do urządzeń mechanicznych różni się od zakresu środków stosowanych w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

Pomiary temperatury i przykłady znakowania urządzeń pomiarowych do przestrzeni zagrożonej wybuchem

Gerard Kałuża

Strona: 14
Dział: Strefy Ex

Pomiar temperatury jest jednym z najszerzej stosowanych pomiarów prowadzonych zarówno w trakcie realizacji procesów technologicznych, jak i w celu kontroli poprawności działania urządzeń i systemów. Realizowany jest wieloma metodami, z wykorzystaniem szerokiej gamy wskaźników i przyrządów. Tak powszechne stosowanie skutkuje również koniecznością prowadzenia pomiarów w miejscach, w których występuje (może wystąpić) mieszanina wybuchowa. W takim przypadku o możliwości wykorzystania danego rozwiązania technicznego decydują nie tylko parametry metrologiczne, ale również specjalne wykonanie przeciwwybuchowe. W poniższym artykule omówiono podstawowe zasady instalowania elektronicznych systemów pomiaru temperatury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17

Grzegorz Czesnowski

Strona: 4
Dział: Strefy Ex

Nasza firma, ściśle związana z przemysłem energetycznym, chemicznym, petrochemicznym oraz gazowniczym, opracowała narzędzie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych na instalacjach zlokalizowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Użytkownicy bardzo często, zgłaszając potrzebę o pomoc w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń oraz omawiając występujące problemy związane z tematem, sami uczestniczyli przy tworzeniu systemu Inspector-Ex.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex