Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: PAUTBAC system odwadniania zbiorników


Systemy odwadniania zbiorników

Rafał Frączek

Strona: 47

W zbiornikach magazynowych służących do przechowywania produktów rafineryjnych, takich jak np. ropa naftowa, zachodzi proces gromadzenia się w dolnej części zbiornika tzw. wody dennej. Wodę tę należy okresowo odpompowywać ze względu na procesy korozyjne, zmniejszenie objętości magazynowej oraz w przypadku instalacji komponowania pogorszenia jakości produktów finalnych.

Systemy automatycznego odwadniania zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 37

Podczas magazynowania w zbiornikach produktów rafineryjnych, takich jak ropa naftowa następuje proces wytrącania się wody. Jako, że gęstość wody jest większa niż gęstość węglowodorów, gromadzi się ona w dolnej części zbiornika. Proces ten możemy zauważyć czasami na stacjach benzynowych, gdy na powierzchni kałuż pojawiają się pływające plamy benzyn lub olejów. Dla zbiorników magazynowych sytuacja ta występuje na większą skalę i jest bardziej niepożądana. Oczywiście są inne też proporcje wody i węglowodorów. Obecności wody jest niepożądana głównie ze względów jakościowych i ekonomicznych. Mieszanina węglowodorów z wodą pojawia się z kilku powodów, takich jak: procesy produkcyjne, przyjmowanie produktów niskiej jakości, błędy w procesie komponowania, kondensacji wody (szczególnie przy zmiennych warunkach pogodowych) oraz bardziej oczywistych, jak nieszczelność konstrukcyjna zbiorników. Woda pojawia się także wskutek nieszczelności połączeń dachów pływających lub systemów odprowadzających wodę z tych dachów.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex