Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: ropa naftowa


Urządzenie linowe – zaawansowane urządzenie do wykonywania czynności pomiarowych i regulacyjnych w odwiertach naftowych i gazowych

Sandra Wassink

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

W przemyśle naftowym i gazowym określenie „urządzenie linowe” zwykle odnosi się do technologii okablowania wykorzystywanej przez operatorów odwiertów ropy i gazu, która ma na celu umożliwianie zapuszczania urządzeń, w tym urządzeń pomiarowych, w głąb odwiertu w celu wykonania jakichś czynności lub oceny złoża. Może również służyć za odciąg.

Systemy automatycznego odwadniania zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 37

Podczas magazynowania w zbiornikach produktów rafineryjnych, takich jak ropa naftowa następuje proces wytrącania się wody. Jako, że gęstość wody jest większa niż gęstość węglowodorów, gromadzi się ona w dolnej części zbiornika. Proces ten możemy zauważyć czasami na stacjach benzynowych, gdy na powierzchni kałuż pojawiają się pływające plamy benzyn lub olejów. Dla zbiorników magazynowych sytuacja ta występuje na większą skalę i jest bardziej niepożądana. Oczywiście są inne też proporcje wody i węglowodorów. Obecności wody jest niepożądana głównie ze względów jakościowych i ekonomicznych. Mieszanina węglowodorów z wodą pojawia się z kilku powodów, takich jak: procesy produkcyjne, przyjmowanie produktów niskiej jakości, błędy w procesie komponowania, kondensacji wody (szczególnie przy zmiennych warunkach pogodowych) oraz bardziej oczywistych, jak nieszczelność konstrukcyjna zbiorników. Woda pojawia się także wskutek nieszczelności połączeń dachów pływających lub systemów odprowadzających wodę z tych dachów.

Manometry Systemu Plus! – najlepsze rozwiązanie lokalnych pomiarów ciśnienia w aplikacjach pompowych i kompresorowych

Jarosław Wojtak

Strona: 29

Wibracje na instalacji pomp to zjawisko powszechne w różnych procesach technologicznych. Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp od dawna nastręczały użytkownikom problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one bowiem szybkiemu uszkodzeniu wskutek wibracji instalacji, jak też pulsacji ciśnienia w procesie. Usterkowość ta przekładała się na ilość czasu poświęcaną na obsługę, częstą konieczność wymiany na nowe urządzenia, zapewnienie zapasów magazynowych itd. W konsekwencji prowadziło to do bardzo wysokiego kosztu obsługi punktu pomiarowego i niepotrzebnego zaangażowania służb utrzymania ruchu.

Kontenerowa jednostka sterująca w wykonaniu przeciwwybuchowym dla urządzenia do zapuszczania przewodu w odwiercie

Sandra Wassink

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Podczas eksploatacji zarówno istniejących, jak i nowych złóż ropy i gazu stosuje się bezpieczne i zaawansowane technologie oraz specjalistyczne systemy i urządzenia. Zapuszczanie przewodu pod ciśnieniem (ang. snubbing) to metoda polegająca na zapuszczaniu narzędzi i rur do odwiertów pod ciśnieniem oraz wyciąganiu ich. Jest to metoda wymagająca użycia ciężkiego sprzętu w postaci hydraulicznego urządzenia rekonstrukcyjnego (ang. Hydraulic WorkOver Rig – HWO), stosowana w odwiertach naftowych i gazowych. Pracę urządzenia kontroluje niezawodny system sterowania, dzięki czemu jest ona wykonywana w sposób bezpieczny mimo obecności ciśnienia w otworze wiertniczym. Tego typu urządzenia choć są niewielkie, to jednak bardzo wydajne, ponadto pozwalają na szerokie możliwości wykorzystania. To właśnie dzięki tym cechom zostały wybrane do tego rodzaju zastosowań. Jednym z głównych dostawców technologii jest firma BALANCE POINT CONTROL BV.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex