Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przelanie zbiornika


Ochrona przed przelaniem zbiornika zgodnie z najnowszym API 2350 Rew. 4

Mariusz Sypuła

Strona: 57

Przelanie zbiornika jest jedną z najbardziej niepokojących kwestii nękającą przemysł paliwowy. W najlepszym przypadku trzeba wyczyścić instalację i zutylizować produkt. W najgorszym wypadku można wypaść z rynku. W odpowiedzi na związane z tym problemy przemysł wspólnie połączył siły i opracował kolejną już edycję Standardu API 2350 Rew. 4: „Ochrona przed Przelaniem dla Zbiorników Magazynowych Obiektów Paliwowych” – API/ANSI Standard 2350 Edition 4: „Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities”. Dokument ukazał się w maju 2012 r. Jest to nowa rewizja standardu opisującego minimalne wymagania do przestrzegania najlepszej praktyki inżynierskiej w tej dziedzinie. Oczywiście głównym celem jest ochrona zbiornika przed przelaniem, ale innymi aspektami stosowania się do standardu jest zwiększenie efektywności operacyjnej oraz większe wykorzystanie pojemności zbiornika.

System zarządzania bezpieczeństwem Total Safety Commander TSCom (eStrażak ++)

Anna Marasek

Strona: 32

Prace nad rozwojem eStrażaka – przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności – podążyły w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych i technicznych integrującego bezpieczeństwo we wszystkich jego aspektach w jeden spójny system. W chwili obecnej jest to nadrzędny system monitorujący pracę wszystkich podsystemów związanych z bezpieczeństwem, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń. Znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu wraz ze stworzeniem platformy do zarządzania bezpieczeństwem spowodowało, że nazwa eStrażak przestała trafnie identyfikować wyrób.

Moduł rozliczeniowy systemu TSCom (eStrażak) na zbiornikach ze środkami pianotwórczymi

Konrad Ciebień

Strona: 38

ASE dostarczyło jednostce straży pożarnej w rafinerii system pomiaru środków pianotwórczych z funkcją zabezpieczenia przed całkowitym opróżnieniem lub przepełnieniem zbiornika.

System detekcji wycieków wody TraceTek jako przykład dobrej praktyki inżynierskiej

Piotr Nowak

Strona: 58

System detekcji wycieków jest rozwiązaniem coraz bardziej potrzebnym, a nawet koniecznym w obliczu rozwoju struktur podatnych na działanie wody. Pozwala on na zabezpieczenie najbardziej narażonych miejsc przed szkodliwymi skutkami zalania. Obowiązkiem inżynierów zajmujących się inteligentnymi budynkami oraz związaną z nimi automatyką jest dążenie do osiągnięcia optymalnego zabezpieczenia zasobów, które możemy nazwać kluczowymi lub krytycznymi dla działania naszego przedsiębiorstwa albo procesu. W ten sposób spełniane są wymagania stawiane przez Dyrektywy Nowego Podejścia, czyli zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, wartościom materialnym oraz środowisku. Każdy nowoczesny

Kolejny poziom ochrony przed przelaniem zbiornika

Carl Johan Ross, Mariusz Sypuła

Strona: 50

Czy wciąż używasz przestarzałych, mechanicznych mierników poziomu, aby zabezpieczyć swoje zbiorniki przed przelaniem? Od dawna stosuje się już bardziej zaawansowaną technikę. Dostępne są bezpieczniejsze i skuteczniejsze rozwiązania. Aktualizacja normy dotyczącej ochrony przed przelaniem – API 2350, w połączeniu z certyfikowanym pomiarem według poziomów SIL i zgodnym z normą IEC 61508 (również dla alarmów bardzo wysokiego poziomu) – umożliwia spełnianie aktualnych i przyszłych wymogów bezpieczeństwa.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex