Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Konrad Ciebień


Detekcja gazów w zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce

Konrad Ciebień

Strona: 61

Podstawowym zadaniem systemu detekcji jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Ważny w aspekcie ekonomicznym jest fakt umożliwienia lepszej kontroli jakości i wydajności procesu technologicznego. Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami powinna być zastosowana wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane substancje niebezpieczne, jak i w miejscach ich składowania.

System zarządzania flotą detektorów przenośnych w przedsiębiorstwach (kopalniach)

Konrad Ciebień

Strona: 54

Z doświadczeń najbardziej zaawansowanych technologicznie firm światowych wynika, że użytkownikom detektorów pracujących w strefach zagrożonych należy dostarczyć wiedzy, technologii oraz wszelkich środków umożliwiających kontrolę nad każdym ryzykiem w ich działalności. Potrzebne są narzędzia, które umożliwiają przewidywanie pewnych zdarzeń i podejmowanie działań wyprzedzających. Daje to możliwość dokonywania potrzebnych zmian, niezbędnej poprawy sytuacji i docelowo ratowania życia.

eStrażak – system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Konrad Ciebień

Strona: 53

Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych wymaga jednoczesnej redukcji ryzyka powstania pożaru oraz, w przypadku jego zaistnienia, skutecznego powstrzymania rozprzestrzeniania, jak najszybszego ugaszenia oraz minimalizacji strat ludzkich i materialnych. Czynnikami o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa są: sprawność właściwie zaprojektowanej instalacji przeciwpożarowej oraz znajomość i umiejętność przestrzegania ustalonych procedur przez obsługę. Powyższe czynniki mogą spowodować brak możliwości uruchomienia instalacji gaśniczej w momencie zaistnienia sytuacji awaryjnej bądź przeprowadzenie akcji z opóźnieniem, niewłaściwie lub z niepotrzebnym narażeniem życia.

Moduł rozliczeniowy systemu TSCom (eStrażak) na zbiornikach ze środkami pianotwórczymi

Konrad Ciebień

Strona: 38

ASE dostarczyło jednostce straży pożarnej w rafinerii system pomiaru środków pianotwórczych z funkcją zabezpieczenia przed całkowitym opróżnieniem lub przepełnieniem zbiornika.

Bezpieczeństwo pożarowe systemów przenośników. Kompleksowe rozwiązanie detekcji ognia firmy PATOL LTD

Konrad Ciebień

Strona: 31

Systemy przenośników są narażone na wybuch pożaru z powodu zarówno przyczyn zewnętrznych, jak i awarii sprzętu. Jednak łatwopalność transportowanych nimi produktów, w tym możliwość samozapłonu niektórych z nich, sprawia, że zagrożenie jest jeszcze większe i wymaga szczególnego podejścia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex