Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: Inspector-Ex


System Inspector-Ex. Nowoczesna aplikacja do prowadzenia efektywnej kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych

Grzegorz Czesnowski

Strona: 8

Słowa kluczowe: Inspector-Ex
Inspector-Ex jest systemem wspomagającym eksploatację urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stanowi potężne i przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych w zakładach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17

Grzegorz Czesnowski

Strona: 4
Dział: Strefy Ex

Nasza firma, ściśle związana z przemysłem energetycznym, chemicznym, petrochemicznym oraz gazowniczym, opracowała narzędzie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych na instalacjach zlokalizowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Użytkownicy bardzo często, zgłaszając potrzebę o pomoc w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń oraz omawiając występujące problemy związane z tematem, sami uczestniczyli przy tworzeniu systemu Inspector-Ex.

Inspector-Ex – wdrożenia w energetyce

Łukasz Żyliński

Strona: 12

Słowa kluczowe: energetyka Inspector-Ex
Producenci urządzeń nie podają precyzyjnych wymagań dotyczących tego, jak dane urządzenia kontrolować i eksploatować. Użytkownik zostaje z problemem sam. Jest to trudna kwestia zwłaszcza dla zakładów, które wcześniej nie miały do czynienia z dostosowaniem urządzeń do wymogów bezpieczeństwa dla stref zagrożonych wybuchem.

Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w elektrowni równolegle z oprogramowaniem wspomagającym eksploatację urządzeń

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym ma wpływ na poziom bezpieczeństwa instalacji oraz wydłużenie żywotności urządzeń. Jak pokazało doświadczenie, wprowadzenie w życie zapisów instrukcji eksploatacji wsparte działaniem systemu Inspector-Ex przyczyniło się zarówno do ułatwienia, jak i podwyższenia jakości prowadzonych kontroli oraz konserwacji urządzeń, a co się z tym wiąże – zwiększenia i utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Inspector-Ex w Elektrociepłowni „Zofiówka”

Sebastian Ziemian

Strona: 4

Właściwa eksploatacja urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa całego obiektu. Nie jest to proste zadanie, zwłaszcza kiedy urządzeń jest dużo i pochodzą one od różnych producentów. Inspector-Ex znakomicie ułatwia nadzór nad urządzeniami, dlatego coraz więcej dużych zakładów wdraża u siebie ten system.

INSPECTOR – EX® Moduł AUR – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Sebastian Ziemian

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Jedną z głównych modyfikacji systemu Inspector-Ex, wprowadzonych na prośbę największego w kraju producenta z branży chemicznej, było zaimplementowanie na potrzeby testów tzw. modułu Autonomicznego Utrzymania Ruchu (AUR). Założenie było proste. Moduł AUR miał planować, nadzorować i gromadzić informacje powstające w drodze prowadzenia prac utrzymujących ruch na instalacjach technologicznych. Produktem finalnym miała być dokumentacja pokontrolna tworzona na bieżąco w systemie Inspector-Ex® w sposób całkowicie zautomatyzowany. Forma dokumentu została zaakceptowana uprzednio przez zamawiającego.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex