Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: kamera CCTV


Monitoring ciągów nawęglania i składowisk biomasy za pomocą systemów wizyjnych

Łukasz Żyliński

Strona: 15
Dział: Strefy Ex

Swoje zastosowanie telewizja przemysłowa znalazła także w energetyce. Jednym z obszarów, na którym stosowanie systemów wizyjnych może się szczególnie przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zakładu, jest monitorowanie instalacji ciągów nawęglania i składowisk biomasy w elektrowni lub elektrociepłowni.

System telewizji przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem

Johannes Hesper

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 1, 21, 2 i 22 dostępne są obecnie specjalnie zaprojektowane modele kamer EC-710, EC-730 i EC-750. Dzięki temu, że są małe i lekkie – np. model EC-710 waży 435 g – kamery te można łatwo zainstalować w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

CCTV w energetyce

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Słowa kluczowe: kamera CCTV
Ze względu na występowanie pyłowych stref zagrożonych wybuchem zakład elektrociepłowni, chcąc ograniczyć poruszanie się pracowników w zagrożonym obszarze, zdecydował się na wprowadzenie monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach swojej instalacji. Firma ASE przygotowała system monitoringu spełniający wymogi stawiane przez lokalne przepisy oraz wymagania Klienta i dostarczyła kompletne rozwiązanie.

Monitoring wizyjny w przemyśle wydobywczym i wiertniczym

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Opary i gazy wydobywające się podczas odwiertów różnych złóż w połączeniu z powietrzem mogą stworzyć atmosferę wybuchową. System wizyjny stosowany na urządzeniach wiertniczych powinien być dedykowany do przestrzeni zagrożonych wybuchem

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex