Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przerywacz płomienia


ENARDO – Technologia przerywaczy płomienia

Rafał Frączek

Strona: 61

Przerywacz płomienia to urządzenie, które pozwala na przepływ gazu, ale zatrzymuje płomień w celu przeciwdziałania powstawaniu pożaru lub wybuchu. Przerywacze płomienia stosuje się w wielu różnych sytuacjach. Osoba odpowiedzialna za dobór przerywaczy musi wiedzieć, w jaki sposób działają te urządzenia, i jakie są ich ograniczenia. Poniższy artykuł stanowi wprowadzenie do technologii i terminologii przerywaczy płomienia oraz dostępnych na rynku typów produktów.

Systemy przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wybuchu w instalacjach przemysłowych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 30
Dział: Strefy Ex

Zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem jest jednym z warunków do spełnienia wymogów dyrektywy ATEX 137. Zgodnie z tą dyrektywą pracodawca powinien stosować organizacyjne lub techniczne środki ochronne, którymi są: zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej oraz ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących. Ostatni środek można realizować przez zastosowanie odpowiednich systemów ochronnych.

Zabezpieczenie instalacji technologicznych przed wybuchem oraz nadmiernym ciśnieniem – zawory oddechowe i przerywacze płomienia

Piotr Nowak

Strona: 56

Słysząc o urządzeniach zabezpieczających dla zbiorników i instalacji rurociągowych, myślimy głownie o urządzeniach elektrycznych, takich jak detektory gazu, czujniki temperatury czy też ciśnienia. Jednak należą do nich również urządzenia mechaniczne, na przykład zawory oddechowe oraz przerywacze płomienia.

Adaptacja funkcji bezpieczeństwa w systemach pomiarowo-rozliczeniowych

Mariusz Sypuła

Strona: 9

W trakcie realizacji jednego z projektów branży energetycznej związanej z gospodarką olejową firma ASE Sp. z o.o. jako podwykonawca brała udział w projektowaniu zbiornika magazynowego, dostawy systemów rozliczeniowych i bezpieczeństwa wraz z kompleksową integracją poszczególnych systemów oraz legalizacją w GUM. Jednym z wymagań postawionych w SIWZ, dotyczących systemów bezpieczeństwa, była dostawa zaworu oddechowego wraz z przerywaczem płomienia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex