Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: LNG


Zagrożenia związane z LNG i metody łagodzenia dyspersji przy pomocy kurtyny wodnej 2D

Tomasz Olewski

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

Wciągarka przemysłowa w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniająca dostęp do zbiornika LNG

Steffan Koller i Tobias Popp

Strona: 30
Dział: Strefy Ex

W Barcelonie koniecznie było zastosowanie dwóch obudowanych wciągarek przemysłowych typu SH400 (o udźwigu do 400 kg lub 5 osób) zgodnych z normą EN 81, z dwoma poziomami wyładunkowymi dającymi dostęp do dwóch 60-metrowych zbiorników LNG (rys. 1 i 2). Co więcej, urządzenie musiało nadawać się do instalacji w strefie 2, dla grupy IIB i klasy temperaturowej T3 (rys. 3). Głównym przeznaczeniem urządzenia było umożliwienie bezpiecznego dostępu pracowników serwisu i konserwacji do instalacji, a także transportowanie urządzeń i materiałów na wysokości 38 m i 48 m.

Dostawa zintegrowanego systemu szafek ochronnych AKPiA do terminalu Polskie LNG w Świnoujściu

Wojciech Chojnacki

Strona: 42

Słowa kluczowe: LNG szafki ochronne
Terminal LNG w Świnoujściu należy do inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Polski. Budowany jest w oparciu o najnowsze technologie. Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostawę zintegrowanego systemu szafek ochronnych AK PiA.

Systemy bezpieczeństwa w zakładzie produkującym LNG z metanu wydzielanego w trakcie eksploatacji górniczej kopalni KWK Krupiński w Suszcu

Marek Zwolański, Grzegorz Kulczykowski

Strona: 50
Dział: Strefy Ex

Spółka LNG-Silesia w 2012 roku uruchomiła – w oparciu o nowatorską technologię opracowaną w USA – instalację produkcji skroplonego gazu (LNG) z metanu ujmowanego z odmetanowania kopalń. Ten jedyny na świecie działający w skali przemysłowej zakład oczyszczania i skraplania gazu znajduje się w Suszcu bezpośrednio przy kopalni KWK Krupiński należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która to kopalnia jest dostawcą surowca (fot.1). Biuro projektowe BIPRORAF wchodzące obecnie w skład Grupy Technologicznej ASE wykonało wielobranżowe projekty wykonawcze.

Zintegrowany system szafek ochronnych AKPiA na terminalu Polskie LNG w Świnoujściu

Wojciech Chojnacki

Strona: 46

Słowa kluczowe: LNG szafki ochronne
Zaprojektowany, wykonany i dostarczony przez ASE system szafek ochronnych AKPiA został zamontowany na terminalu gazowym LNG w Świnoujściu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex